Fonds Welzijnswerk
Over ons

Over ons

De stichting Fonds Welzijnswerk is opgericht op 25 september 1981. De basis voor het fonds is gelegd door een aantal instellingen in de jeugdhulpverlening die voor hun personeel een eigen pensioenvoorziening hadden opgebouwd. Bij de komst van de toenmalige PGGM, zijn de pensioenrechten overgedragen. De dekkingsgraad was echter zodanig, dat bij de overdracht middelen overbleven. In goed overleg is toen besloten deze ‘overtollige’ middelen in een fonds te stoppen.

Geschiedenis
De stichting Fonds Welzijnswerk is opgericht op 25 september 1981. De basis voor het fonds is gelegd door een aantal instellingen in de jeugdhulpverlening die voor hun personeel een eigen pensioenvoorziening hadden opgebouwd. Bij de komst van de toenmalige PGGM, zijn de pensioenrechten overgedragen. De dekkingsgraad was echter zodanig, dat bij de overdracht middelen overbleven. In goed overleg is toen besloten deze ‘overtollige’ middelen in een fonds te stoppen.

Doelstelling
In artikel 2 van haar statuten (op te vragen bij de KvK) heeft het Fonds Welzijnswerk haar doelstellingen opgetekend: De stichting bevordert het welzijn van personen. Zij wil vernieuwende initiatieven en projecten op het terrein van de jeugdzorg, of daaraan verwant ondersteunen. Zij verleent hiertoe financiële steun aan projecten binnen Nederland, die naar het oordeel van het bestuur aan het gestelde doel bijdragen en door het ontwikkelen van andere activiteiten. Bijdragen zijn uitsluitend voor rechtspersonen die in Nederland staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Beleid en verantwoording
Het beleid van de stichting is er op gericht om op aanvraag en/of pro-actief projecten financieel te ondersteunen.
Deze projecten dienen een overzichtelijke periode te omvatten. De jaarlijkse opbrengsten van het vermogen van de stichting zijn in principe beschikbaar. Ieder jaar brengt het bestuur middels zijn bijeengevoegde notulen een jaarverslag uit en voegt deze als samenvatting in de jaarrekening. Bij de jaarrekening wordt een samenstellingsverklaring door een externe accountant afgegeven en ter goedkeuring neergelegd aan alle leden van het bestuur.In de bijlagen zijn de internet-publicaties van de jaarrekeningen van afgelopen jaren opgenomen.

De volgende bestanden kunt u downloaden:

Statuten Fonds Welzijnswerk

Beleidskader Fonds Welzijnswerk

Publicatiebalans 2023

Beleggingsstatuut Fonds Welzijnswerk

Huishoudelijk Reglement Fonds Welzijnswerk

Gedragscode Fonds Welzijnswerk