Close

Nieuws

‘Je hoeft het niet alleen te doen’

een buddy in een  boek

In dit boek lees je allemaal echte verhalen van onszelf en andere kinderen met gescheiden ouders. Want er gebeurt tijdens een scheiding superveel in een korte tijd. De een moet verhuizen, bij de ander praten de ouders (even) niet meer met elkaar of maken ze juist veel ruzie. Lees verder en bestel het boek op de website van Villa Pinedo.

Dit boek kwam tot stand met ondersteuning van het Fonds Welzijnswerk.

 

 

 

‘Als je opeens ergens anders woont’

Met de financiering door het Fonds realiseerden William Schrikker-medewerkers Shelley Vos en Alice Faber het voorleesboekje “Als je opeens ergens anders woont…” Het boekje heeft als doelgroep pleegouders, gezinshuisouders, pleegzorgwerkers en jeugdzorgwerkers. Het boekje kan aanzet geven tot een gesprek over de verschillende gevoelens die een kind ervaart rondom een pleegzorgplaatsing. Bij het schrijven van het boekje hebben pleegkinderen, pleeggezinnen, pleegzorgwerkers, jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers meegedacht.

Voorleesboekje ‘Als je opeens ergens anders woont’ Klik op de link voor de pdf-versie van het boekje en de handleiding.

 

 

iPads voor kinderen tijdens corona

Het is een vreemde tijd voor iedereen. Een tijd waarin we elkaar niet zomaar kunnen ontmoeten. Het helpt om elkaar te zien, leuke dingen te vertellen of berichtjes van anderen te krijgen om de tijd binnen in huis goed door te brengen. Ook als er zorgen zijn, wil je die delen. Je familie, vrienden, leerkracht, buren, bekenden en ondersteuners wil je kunnen bereiken. Daarom zette het Fonds Welzijnswerk zich in voor iPads voor kinderen die dit nodig hebben.

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd signaleerde dat er behoefte bij gezinnen was om in verbinding te blijven. Hierop ondernam het Fonds Welzijnswerk actie. Er zijn 250 iPads uitgedeeld aan organisaties: een wijkteam, hulpverlening en soms ook scholen. Zij kijken of de kinderen en jongeren de iPads mogen houden, lenen of dat je de iPads op de groep met anderen worden gebruikt. Het Fonds beoogt een financiële bijdrage te leveren aan projecten en organisaties met als doelstelling het welzijn van jeugdigen te bevorderen.

Proactieve projecten, ondersteund door het Fonds Welzijnswerk, d.d. 2018 – heden

Schotten aanpak

Doel van de schottenaanpak is dat kinderen, die direct betrokken zijn bij complexe scheiding van de ouders, onbelast contact kunnen hebben met hun beide ouders en met het gezinssysteem van beide ouders. De ouders houden daartoe zich voor de duur van de overeenkomst houden aan gemaakte afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een zgn. SCHOTTENovereenkomst.

De Burgervoogd

Burgervoogdij komt opnieuw tot leven. De Alliantie Burgervoogd stimuleert dat gewone burgers verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en jongeren in leefgroepen, gezinshuizen en pleeggezinnen, door de voogdij op zich te nemen. Een burgervoogd is een natuurlijke persoon die de voogdij op zich neemt over een kind dat woont en opgroeit in een instelling (op een leefgroep) of in een gezinshuis. Met een gewoon iemand, een burgervoogd die de voogdij heeft, hebben deze kinderen weer een iets normaler leven.

Proactieve projecten, ondersteund door het Fonds Welzijnswerk, d.d. 2016 – 2018

Sterq

Sterq is een programma voor jonge, kwetsbare meisjes en jongens van 17 tot 23 jaar, die reeds hulp ontvangen van stichting Spirit te Amsterdam (tegenwoordig Stichting Levvel), maar extra hulp nodig hebben bij het zelfstandig en zelfredzaam worden in het begin van hun “volwassenheid”. Het programma biedt intensieve hulp om de zelfredzaamheid en zelfregie te vergroten, zodat er een nieuw perspectief vanuit gezonde, en veilige keuzes ontstaat. Het Fonds Welzijnswerk heeft Spirit Specifieq voor drie jaar gefinancierd om minimaal 15 kwetsbare jongeren vasthoudende zorg te bieden.