Close

TOEWIJZINGEN

iPads voor kinderen tijdens corona
Het is een vreemde tijd voor iedereen. Een tijd waarin we elkaar niet zomaar kunnen ontmoeten. Het helpt om elkaar te zien, leuke dingen te vertellen of berichtjes van anderen te krijgen om de tijd binnen in huis goed door te brengen. Ook als er zorgen zijn, wil je die delen. Je familie, vrienden, leerkracht, buren, bekenden en ondersteuners wil je kunnen bereiken. Daarom zette het Fonds Welzijnswerk zich in voor iPads voor kinderen die dit nodig hebben.

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd signaleerde dat er behoefte bij gezinnen was om in verbinding te blijven. Hierop ondernam het Fonds Welzijnswerk actie. Er zijn 250 iPads uitgedeeld aan organisaties: een wijkteam, hulpverlening en soms ook scholen. Zij kijken of de kinderen en jongeren de iPads mogen houden, lenen of dat je de iPads op de groep met anderen worden gebruikt. Het Fonds beoogt een financiële bijdrage te leveren aan projecten en organisaties met als doelstelling het welzijn van jeugdigen te bevorderen.

Toewijzingen in 2019

 • Stichting Troostvol – leer en werk stimuleren bij jongeren uit Afrika
 • Shiloh-Ministries – start inloophuis/ inloopactiviteiten
 • Move-projecten – kinderen uit minder bedeelde wijken koppelen aan studenten
 • Wolkentheater – voorstelling in 20 AZC’s
 • Project Pleegzorg Stories – ondersteuning aspirant pleegouders
 • Stichting ‘Meer dan een lied’ – Creatieve Preventie
 • Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam – #Vrijwilligert 2020
 • Don Bosco Rijswijk – Ontmoeten & Beleven met vluchtelingen
 • Stichting Sterk Huis – ”Opgroeien in 2 families, wat is daar voor nodig?”
 • Campagne Rotjochies – over probleemgedrag bij jongeren
 • Villa Pinedo – buddyprogramma