Close

ORGANISATIE

Bestuur en medewerkers

Het Fonds Welzijnswerk bestaat uit leden van het (dagelijks) bestuur. De secretariaatsmedewerker ondersteunt de werkzaamheden van het bestuur. De bestuursleden zijn benoemd aan de hand van uitgangspunten en voor een zittingsduur van 4 jaar. Zij zijn herbenoembaar conform het rooster van aftreden. Alle bestuursleden hanteren de gedragscode van het fonds. Er worden geen beloningen uitgereikt ten behoeve van de werkzaamheden van het bestuur, tenzij anders bepaald. Er is een onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

 • Dagelijks bestuur
  • Voorzitter: de heer J.W.P. van Haaren (Stan)
  • Secretaris: mevrouw drs. M.C.P. Glissenaar (Ineke)
  • Penningmeester: de heer J.J.F. Mannaerts MBA (Jan)
 • Leden
  • mevrouw drs. G.M.J. van den Thillart (Truus)
  • mevrouw mr. C.M.H.M van Lent (Clasien)
  • de heer J. Barry (Jai’rus)
 • Secretariaat
 • Secretariaatsmedewerker
  • de heer J. Fila (Jack)