Close

TOEWIJZINGEN

Toewijzingen in 2018

 • Achter de Regenboog – vrijwilligerstraining
 • Cardea Jeugdhulp – educatief materiaal
 • Stichting Troostvol – sociale integratie en opvoeding kansarme jongeren
 • B-Challenged – educatie jong volwassenen
 • Stichting MVO De Siggels – sport- en ander lesmateriaal
 • Stichting ‘Jongeren die het kunnen’ – jongerenopvang tussen school en thuis
 • My body, My rules – weerbaarheidstraining Rotterdamse scholieren (meisjes)
 • Scouting Olave St. Clair – bijdrage bouw clubhuis
 • Kyra Foundation – bijdrage (nieuw)bouw en inrichting kinderboerderij
 • Evenmens – ontspanningsactiviteiten jonge mantelzorgers
 • Stichting Moria – vernieuwing inrichting huis en keuken voor jong volwassenen met een detentieverleden
 • Altra – Thuiszitters onderwijs laten ervaren middels Virtual Reality
 • Don Bosco, Deventer – ondersteuning normaliseren kwetsbare jongeren
 • Stichting de Regenboog – ontspanning voor kinderen
 • Don Bosco, Rijswijk – creatieve en educatieve activiteiten voor jongeren in een achterstandswijk
 • Stichting Kinder- & Jongeren Rechtswinkel, Groningen – juridische ondersteuning