Close

Toewijzingen

 
Het Fonds Welzijnswerk financiert eenmalige projecten en heeft daarnaast een deel van het beschikbaar budget afgezonderd voor meerjarige bijdragen. Het fonds heeft een aantal jaren achtereen actief projecten gestimuleerd om zingevingsvraagstukken in de jeugdzorg onder de aandacht te brengen. Vervolgens is een meerjarige ondersteuning toegekend aan de Zeeboerderij van Stichting Van Het Kind. Voor de periode 2015-2018 steunt het Fonds het project Sterq van Spirit, afdeling Spirit Specifiq, in Amsterdam. STERQ is een programma vasthoudende zorg voor kwestbare meisjes/jonge vrouwen 18-/18+. STERQ heeft als motto ‘Niet loslaten, maar vasthouden’, ook na vertrek uit de jeugdzorg.

_____

2018:

 • Achter de Regenboog
 • Cardea Jeugdhulp
 • Stichting Troostvol
 • B-Challenged
 • Stichting MVO De Siggels
 • My body, My rules
 • Scouting Olave St. Clair
 • Kyra Foundation
 • Evenmens
 • Stichting Moria
 • Altra
 • Don Bosco, Deventer
 • Stichting de Regenboog
 • Don Bosco, Rijswijk
 • Stichting Kinder- & Jongeren Rechtswinkel, Groningen